Sekretesspolicy


Grundläggande principer

Razo Group AB och dess subsidiär Razo AB förbinder sig att skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler.


Insamling av information

Razo Group AB och dess subsidiär Razo AB erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudande. På webbplatsen får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för att slutföra leverans av beställning. Vi får också information om affärstransaktionen samt information om din betalning om du väljer att betala med kreditkort.


Cookies

Razo Group AB och dess subsidiär Razo AB använder sig av cookies för att underlätta och förbättra ditt besök på webbplatsen.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Vi använder cookies för att förenkla din upplevelse som användare och inte för att lagra information i syfte att registrera ditt beteende, eller i något annat syfte som skulle kunna hota din integritet eller säkerhet.

Vi använder oss av tillfälliga Sessions cookies för att rent tekniskt hålla reda på vad en användare gör på sidan som till exempel inloggning eller om någon vara lagts i varukorgen.

Vi använder också Permanenta cookies vilka ligger kvar i din webbläsare även efter att du stänger den och kan användas av din webbläsare vid framtida besök på webbplatsen.

Vi använder Google Analytics. Inga personuppgifter sparas och din IP-adress kan ej hämtas ut ur rapporten. Läs här vilka cookies Google Analytics använder.

Om du stänger av dina cookies kan vi inte garantera att våra tjänster fungerar och mycket av funktionaliteten på sidorna begränsas. Detta eftersom webbplatsen kommer registrera att det är en helt ny besökare för varje sidladdning.


Personuppgifter

Vårt sätt att insamla och lagra information sker i linje med Personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är Razo Group AB och dess subsidiär Razo AB därför skyldigt att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Razo Group AB och dess subsidiär Razo AB är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller radera sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.

När du handlar eller registrerar dig som kund på vår webbplats godkänner du att vi lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja din beställning.

Vi lagrar dina uppgifter i vårt kundregister vid beställning av vara. Ingen obehörig har tillgång till detta register och uppgifterna lämnas inte ut till andra företag. Vi medverkar inte till att skicka så kallad SPAM. Som kund till oss kan du få e-post rörande order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information eller erbjudanden rörande vår kundrelation.


Uppdateringar av sekretesspolicyn

Den här sekretesspolicyn kan komma att ändras då och då och om vi gör större ändringar i hur dina personuppgifter används lämnar vi ett meddelande på den här sidan. Om du motsätter dig några sådana ändringar måste du sluta använda våra webbplatser och produkter där personuppgifter samlas in. Om du fortsätter att använda våra webbplatser och våra produkter eller tjänster efter att ha underrättats om eventuella sådana ändringar innebär det att du godtar ändringarna och går med på att följa de nya villkoren.


Kontaktuppgifter

  • Razo.se
  • Razo Group AB
  • Gustavslundsvägen 143
  • 167 51 Bromma
  • Org. nr. 559058-5690
  • Subsidiär:
  • Razo AB
  • PB 3022
  • 22111 Mariehamn
  • Org. nr. FI28177481


Sekretesspolicyn för Razo är senast uppdaterad 30.10.2017