Sekretesspolicy


1. Allmänt

Denna personuppgiftspolicy angående behandling av personliga uppgifter (sekretesspolicy) beskriver hur Razo Group AB och dess subsidiär Razo AB samlar in och behandlar uppgifter om dig.

Policyn om persondata gäller för de uppgifter du anger till oss, eller som vi samlar in via Razo’s hemsida, razo.se.

Razo är dataansvarig för dina personliga uppgifter. All kontakt med Razo kan ske via kontaktuppgifterna noterade nedan.


2. Vilka uppgifter samlar vi in, till vilket föremål och rättsliga grunder

När du besöker razo.se samlar vi automatiskt in uppgifter om dig och hur du använder hemsidan; till exempel vilken webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på Hemsidan, din IP-adress, närverkslokalisering och information om din dator.

Insamlingen sker för att optimera funktioner på razo.se samt för att skapa målinriktad marknadsföring (re-targeting via Facebook och Google). Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna förbättra hemsidan samt visa dig relevanta erbjudanden.

EU:s Dataskyddsförordning artikel 6, stk. 1, punkt f., ligger som rättslig grund för behandlingen.


2.1 Vilka uppgifter samlar vi in?

När du köper en produkt eller kommunicerar med oss via razo.se samlar vi in de uppgifter som du själv anger till oss, tillexempel namn, adress, e-mail, telefonnummer, betalningssätt, uppgifter om vilka produkter du köper och eventuellt returnerar, önskningar om leverans samt uppgifter om den IP-adress som beställningen är gjord från.

Vid registrering av vårt medlemskap blir du ombedd om att upplysa namn, adress, födelsedag e-mailadress, lösenord och dina preferenser. Utöver namn, e-mailadress samt leverans- och faktureringsadress väljer du själv vilka uppgifter du vill ange till oss. Därutöver samlar vi in uppgifter under ditt medlemskap om din användning av medlemskapets fördelar, beställningar du har gjort m.m. Den informationen kombineras med andra uppgifter vi har om dig, härunder uppgifter om vad du har köpt och eventuellt returnerat.


2.2 Varför samlar vi in uppgifter?

Uppgifterna samlas in för att Razo ska kunna leverera beställda produkter samt för att uppfylla det avtal vi gör med dig; härunder för att kunna administrera dina rättigheter till att returnera och reklamera. Uppgifter kring dina köp kan vi även behandla för att följa lagkrav, härunder bokföring samt redovisning. Vid köp på razo.se samlas din IP-adress in med föremålet att uppfylla vårt intresse av att förebygga bedrägeri.

Föremålet med behandlingen är att ge oss möjlighet att administrera ditt medlemskap och tillhandahålla tjänster och erbjuda dig de fördelar som är förknippade med medlemskapet, samt uppfylla vårt intresse av att skicka nyhetsbrev, aktiveringsbrev och skapa målinriktad marknadsföring. Vid tecknande av medlemskap blir du förfrågad att ge särskilt samtycke för elektronisk marknadsföring.

Det rättsliga grundlag för behandlingen är EU:s Dataskyddsförordning artikel 6, stycke 1, punkt b, c och f.


3. Mottagare av personuppgifter

Uppgifter om ditt namn, din adress, e-mail, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskningar vidareges till Alektum, Ålandsposten, Post NL, samt Postnord eller en transportör som levererar dina köpta varor till dig.

Uppgifterna kan även överlåtas till externa samarbetspartners som behandlar uppgifterna år razo.se vägnar. Vi använder externa samarbetspartners till bland annat teknisk drift och förberedelser av razo.se, utskick av aktiveringsbrev, mailbekräftelser och utskick av undersökningar, analyser av trafik på webbsidan, splittest av innehåll på razo.se, din bedömning av våra produkter och vår verksamhet samt målinriktad marknadsföring. Dessa verksamheter är dataansvariga under våra villkor och instruktioner och behandlar data, som vi är ansvariga över. Databehandlarna har inte rätt till att behandla uppgifterna till annat föremål än det som uppfyller vårt avtal vilka är förtroliga och konfidentiella. Vi har ingått skriftliga databehandlaravtal med alla databehandlare, som behandlar data på våra vägnar.

Två av dessa databehandlare, Google Analytics v/Google LLC. Och Facebook Inc. är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkrade genom dataprocessorns certifiering inom EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU:s Dataskyddsförordning artikel 45.

Kopia av Google LLC’s certifiering kan läsas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Kopia av Facebook Inc’s certifiering kan läsas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


4. Dina rättigheter

Med hänsyn till att skapa öppenhet och transparens kring behandlingen av dina personliga uppgifter, ska vi som dataansvariga, upplysa dig kring dina rättigheter.


4.2 Rätten till insyn

Du är alltid berättigad till att begära ut information från oss kring vilka uppgifter vi har registrerat om dig, till vilket föremål vi har registrerat dessa, vilka kategorier av personuppgifter samt eventuella mottagare av dina uppgifter, samt information om varifrån vi har fått dina uppgifter.

Du har rätt till att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du önskar sådant dokument ska du skicka en skriftlig förfrågan till dataskydd@razo.se. Du kan bli ombedd att bevisa att du är den du ger upp för att vara.


4.3 Rätten till korrigering/rättelse

Du har rätt till att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Skulle du upptäcka felaktigheter i de uppgifter vi har registrerat om dig, ombedes du att ta skriftlig kontakt med oss, så den felaktiga informationen kan korrigeras.

Uppgifter som vi har samlat in i förbindelse med din teckning av vårat medlemskap, har du själv möjlighet att korrigera genom att logga in på din användarsida (razo.se/logga-in)


4.4 Rätten till att bli raderad

I vissa fall är du berättigad till att få ta bort alla eller delar av den information vi har registrerat om dig, tillexempel om du tar tillbaka ett samtycke och vi inte har en annan rättslig grund, för att fortsätta behandlingen. I det fall en fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, tillexempel om vi måste följa rättsliga skyldigheter, eller för att lagliga krav ska upprättas, verkställas eller försvaras, är vi inte skyldiga att ta bort din personliga information.


4.5 Rätten till att begränsa behandling till lagring

Du har i vissa fall rätt till att begränsa behandlingen av dina personliga uppgifter till att endast bestå av lagring, om du tillexempel menar att den information vi behandlar om dig är felaktig.


4.6 Rätten till dataportalitet

Du har i vissa tillfällen rätt till att få tillgång till de personuppgifter som du själv har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och har rätt att överföra denna information till en annan datakontrollant.


4.7 Rätten till invändning

Du är alltid berättigad till att göra invändningar mot vår behandling av dina personliga uppgifter med hänsyn på direkt marknadsföring, härunder den profilering som görs för att kunna målinrikta vår marknadsföring.

Du har också rätt, av anledning som rör din personliga situation, att invända mot behandlingen av din personliga information, som vi gör på grundval av våra legitima intressen.


4.8 Rätten till att återkalla samtycke

Du har alltid rätt till att återkalla ett samtycke du har gett oss till en given behandling av dina personliga uppgifter, härunder även till den profilering som utförs av dig som medlem. Om du önskar att återkalla ditt samtycke ombedes du att kontakta oss på info@razo.se.


4.9 Rätten till att klaga

Du är alltid berättigad till att upprätta klagomål till Razo Group AB, ATT: Dataskydd, Borgarfjordsgatan 16, 164 40 Kista , rörande vår behandling av dina personliga uppgifter. Klagomål kan bland annat skickas in skriftligt till dataskydd@razo.se eller via telefon på +46 (0)8 777 25 10.


5. Radering av persondata

Insamlad information kring din användning av razo.se, tas bort senast 1 år efter att du senast besökte razo.se.

Information insamlad i förbindelse med att din anmälan om att mottaga vår kommunikation, tas bort när ditt samtycke av dig återkallas, med undantag att om vi besitter annat grundlag för att behandling av uppgifterna.

Information insamlad i förbindelse med de köp du har genomfört på razo.se kommer som utgångspunkt bli raderad 5 år efter slutet av det kalenderår vari du köpte varan. Information kan dock lagras under längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, till exempel om det är nödvändigt för att rättsliga krav ska upprättas, verkställas eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav.

Information som vi har samlat i samband med din registrering till och under ditt medlemskap av prenumeration, kommer vi automatiskt radera om: a) du inte har loggat in på din minasida i 5 år, b) du avslutar (raderar) din prenumeration om medlemskap och inte aktiverar det igen inom de närmaste 5 åren, eller c) om Du häver ditt medlemskap till vår prenumeration.


6. Cookies

Att acceptera cookies är ingen förutsättning för att kunna besöka våra webbsidor. Vi vill dock påpeka att vår webbplats och service endast har en begränsad funktionalitet, om du inte tillåter oss att sätta cookies.

Vad är cookies? Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som sparar vissa inställningar och data för datautbyte med vårt system via din webbläsare. Det finns i princip två olika typer av cookies, så kallade sessionscookies, som raderas när du stänger din webbläsare och permanenta/temporära cookies, som sparas på din dator en längre eller obegränsad tid. Denna lagring hjälper oss att utforma våra webbsidor och våra erbjudanden och gör användningen lättare för dig. Exempelvis sparas vissa av dina inmatningar på ett sätt, som gör att du inte ständigt behöver upprepa dem.


6.2 Vilka cookies använder razo.se

De flesta av de cookies vi använder raderas åter automatiskt från din dator när du stänger din webbläsare (sessionens slut). Därför kallas de även för sessionscookies. Sessionscookies behövs exempelvis för att man ska kunna erbjuda varukorg-funktionen på flera sidor. Därutöver använder vi även cookies som stannar kvar på din dator. Vid nästa besök registreras automatiskt att du redan besökt oss tidigare och vilka inmatningar och inställningar du föredrar. Dessa temporära eller även permanenta cookies (livslängd 1 månad till 10 år) sparas på din hårddisk och raderas automatiskt när den inställda tiden nås. Det är i synnerhet dessa cookies som används för att göra våra tjänster mer användarvänliga, effektivare och säkrare. Tack vare dessa filer är det exempelvis möjligt att du får skräddarsydd information på sidan. Det enda syftet dessa cookies har är att anpassa våra erbjudanden till kundernas önskemål och göra det så bekvämt som möjligt för dig när du surfar hos oss.


6.3 Vilka uppgifter sparas i cookies?

I de cookies Razo använder sparas endast pseudonymiserad data. Vid aktivering av dessa cookies tilldelas de ett identifikationsnummer. En samordning med dina personrelaterade uppgifter till detta identifikationsnummer sker inte. Ditt namn, din IP-adress eller liknande uppgifter som möjliggör en direkt samordning mellan dig och denna cookie sparas inte i den. Baserat på cookie tekniken erhåller vi endast pseudonymiserad information, exempelvis om vilka sidor i vår webbutik som har besökts, vilka produkter man har tittat på, etc.


7. Säkerhet

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personliga uppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förverkas, ändras eller förringas, missbrukas eller hamnar hos obehöriga.

Endast Razo’s anställda, som har ett reellt behov för åtkomst av dina uppgifter för att utföra deras arbete, har åtkomst till personliga uppgifter.


8. Kontaktuppgifter

Razo Group AB och dess subsidiär Razo AB är dataansvarig för de persondata som insamlas via razo.se

Om du har frågor eller bemärkningar till denna sekretesspolicy eller önskar du att använda dina rättigheter beskrivna i punkt 4 eller 5, kan du kontakta:
  • Razo Group AB
  • ATT: Dataskydd
  • Borgarfjordsgatan 16
  • 164 40 Kista
  • E-mail: dataskydd@razo.se


9. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förekommande av ändringar i integritetspolicyn blir du informerad om detta vid nästa besök av razo.se.

Om du har registrerat dig på vårat medlemskap/prenumeration, blir du informerad om ändringar i policyn genom utskick av information till din registrerade e-mailadress.


10. Version

Detta är version 2 av Razo Group AB och dess subsidiär Razo AB sekretesspolicy daterat 2018-05-22